Program kodu nasıl yorumlanır?

İlk harf

D: Destek eğitim programı
B: Bireysel yetenekleri fark ettirme programı (BYF)
P: Proje programı
Ö: Özel yetenekleri geliştirme programı (ÖYG)