Program kodu nasıl yorumlanır?

Sırasıyla:

İlk karakter: 1 harf, program türünü belirtir

D: Destek eğitim programı
B: Bireysel yetenekleri fark ettirme programı (BYF)
P: Proje programı
Ö: Özel yetenekleri geliştirme programı (ÖYG)

İkinci karakter: 1 rakam, program düzeyini belirtir

Hİ: Hafta içi anlamındadır

HS: Hafta sonu anlamındadır

İlk tireden(-) sonra gelen rakam veya rakamlar

Her bir rakam haftanın gününü temsil eder, rakamların karşılıkları aşağıdaki gibidir.

1 : Pazartesi
2 : Salı
3 : Çarşamba
4 : Perşembe
5 : Cuma
6 : Cumartesi

Rakam veya rakamlardan sonra gelen harfler

Ders adının kısaltılmış halidir.

İkinci tireden(-) sonra gelen harf

Zamanı temsil eder ve aşağıdaki gibidir.
S: Sabah
Ö: Öğlen
A: Akşam

Zaman çizelgesi için tıklayınız

En sondaki rakamlar

En sondaki rakamlar sistem tarafından verilen şube bilgisidir.

Program kodu yorumu örneği